Bredbandsinformation

Föreningen har i dagsläget 64 medlemmar varav 62 har aktiva fiberanslutningar. Utöver detta så finns det 28 anslutna abonnenter till fibernätet.

Utbyggnad sker kontinuerligt i takt med att vi har samlat ett tiotal fastigheter och kunnat enas om en projekt plan med en entreprenör.