Hej på er!

Det går lång tid mellan våra meddelanden till er om hur det går med vårt projekt. Det pratas fastighetsägare emellan och även med oss vilket gör att vi glömmer att sprida en del information och det felet tar vi i styrelsen på oss och ska bättra oss.
Under perioden som gått har vi haft en revision av Länsstyrelsen där våra ekonomiska transaktioner mot erhållet bidrag gåtts igenom. Även besök på plats av utfört arbete och kontroll av anläggningen ingick i revisionen.
Vid medlemsmötet framkom att ytterligare prisunderlag för fiberinstallationen skulle tas fram. Detta resulterade i att företaget Elias Sydost kontaktades och erbjöd sig kunna utföra arbetet och även ta fram ett pris.
Efter Länsstyrelsens revision blev vi informerade om att Jordbruksverket hade för avsikt att göra en revision hos oss och på Länsstyrelsen. Detta blev en liknande revision som vi tidigare utsatts för med platsbesök mm.
Båda revisionerna har blivit godkända och allt utfört arbete har besiktats och godkänt av berörda intressenter vilket känns väldigt bra.
Nu har ytterligare tid förflutit och vi kommer i vecka 39 att träffa företaget Elias Sydost där dom presenterar sitt pris och sitt upplägg för fiberinstallationen.
Vi har nu fått fakturan från Trafikverket på deras avgifter för vår grävning i vägområdet vilket gör att vi nu kommer att ha klart med alla kostnader.
Vi kallar i samband med detta meddelande till extra informationsmöte innan ärendet med stadgeändringen som vi beslutade vid årsmötet den1/6-2014 avskrivs. Se nedan.
Vid detta möte har vi ambitionen att presentera kostnadsförslag för anslutning/fastighet då vi har samtliga kostnader klara och även en bindande anmälan för fiberinstallationen.
Samtalen med Handelsbanken om föreningens lån resulterade i att vi måste betala vår skuld på 3 – 5år med ett årsbelopp per medlem i januari vilket vi kommer att diskutera.
Extra möte i Gula Skolan Lösen Fredag den 26/9 kl. 18:00
Hälsningar
Styrelsen
Fäjö Lösen Bredband Ekonomisk Förening

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *