Modern kommunikation

Modern kommunikation

Fiber erbjuder en framtidssäker och driftsäker uppkoppling med hög kapacitet och kvalitet som krävs för dagens tjänster som internet, telefoni och TV, men även för framtidens tjänster som hemlarm, trygghetslarm, e-sjukvård och smarta hem.

Byanät

Byanät får tillgång till fiber via Karlskronas stadsnät

Affärsverken äger och driver ett stamfibernät för bredband på landsbygden i Karlskrona kommun. Du som arbetar och bor på landsbygden kan nu inom ett byanät få tillgång till bredband via fiber. I Sverige ska 90 % av befolkningen ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s hastighet innan 2020. Detta har regeringen satt som mål i sin bredbandsstrategi.